SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras,  kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder. 

      Åter till fliken Leder / Ledstatus
Åter till karta sladdning, översikt   Åter till karta sladdning, Bottnen 
Åter till karta sladdning, kall   Åter till karta sladdning, kallsedet/Kolåsen
Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.
 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus
 Kallsjön norra överfarten (Smedjeviken)   2021-02-04 
 Juvuln (Bottenleden)
30 cm  2021-02-07
 Bottentjärn  45 cm  2021-02-07 
 Hästskotjärn 45 cm  2021-02-07    
 Utsulan 35 cm. 2021-01-07
 Finningen 40 cm 2021-02-07