SKOTERLEDER ÖVER ISAR INOM OMRÅDET OTTSJÖ. OM DET FÖRELIGGER ANLEDNING TILL SÄRSKILD INFO /  VARNINGAR FÖR OMRÅDET VISAS DENNA SYMBOL  TILL HÖGER OM VARNINGSSYMBOLEN, KLICKA DÅ PÅ DENNA SYMBOL FÖR MER INFO

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras, kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder. 

      Åter till fliken Leder / Ledstatus
Åter till karta sladdning, översikt   Åter till karta sladdning, Ottsjö

 

Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

 

 
Vid särskild info/varningar inom ledområdet Huså Klicka på symbolen till höger om  när röd symbol visas   
Sjö Isläge Datum Ruskstatus
 Ottsjön
----------

2022-03-25 

 Andsjön  ---------- 2022-03-29 
 Gulsjön   ----------  2022-03-29   
 Östra Skaltjärn ----------  2022-04-17