Tillbaka till startsidan  

Åter till startsidan

Förarbevisutbildning. 
För att köra snöskoter erfordras förarbevis. Kontakta närmaste skoterklubb för information om utbildning.

I Åreområdet finns även andra utbildare av förarbevis, Klicka här för info.

Studiefrämjandet Jämtland erbjuder möjlighet till förarbevis utbildníng, klicka här för att komma till deras sida för ytterligare information.  

För att få förarbevis
- krävs att du har fyllt 16 år
- utbildning hos en behörig utbildare
- godkänd vid ett kunskapsprov hos en behörig provförrättare.


Förarbevis, som utfärdades före 1 oktober 2009 kan ersättas med ett förarbevis för terränghjuling och snöskoter att gälla även efter 2012.

Körkort (oavsett behörighet) eller traktorkort utfärdade före 1 januari 2000 ger rätt även i fortsättningen att köra snöskoter.


Körkort (oavsett behörighet) eller traktorkort utfärdade från och med 1 januari 2000 ger dig rätt att köra snöskoter enbart i organiserad turistverksamhet. Innehavare av körkort med behörighet AM (moped klass I) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar även om han/hon inte fyllt 16 år.

 

Utbildning och prov
I utbildningen ingår teoretiska och praktiska moment. Utbildning ska bl.a. omfatta grundläggande färdigheter i att praktiskt hantera snöskotern.
För att få avlägga kunskapsprov ska du ha fyllt 16 år och genomgått utbildning.


Förarbeviset
När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset. Tillsammans med ansökan bifogas ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften av förarbeviset. När ansökan och betalning kommit till Transportstyrelsen tillverkas förarbeviset.

                       

Läs mer:

Körkortsportalen.

Transportstyrelsen