SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras,  kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder. Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

      Åter till fliken Leder / Ledstatus
Åter till karta sladdning, översikt   Åter till karta sladdning, Bottnen 
Åter till karta sladdning, kall   Åter till karta sladdning, kallsedet/Kolåsen
 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus
 Äggsjön   0000-00-00 
 Daltjärn   0000-00-00 
 Kallsjön södra överfarten (Grundsviken)   0000-00-00 
 Kallsjön norra överfarten (Smedjeviken)   0000-00-00 
 Juveln   0000-00-00
 Kvarnsjön 22-28 cm.  2021-01-07 
 Rentjärnarna 30 cm.  2021-01-07    
 Utsulan 35 cm. 2021-01-07
 Äcklingen   0000-00-00