SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras,  kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

      Åter till fliken Leder / Ledstatus
Åter till karta sladdning, översikt   Åter till karta sladdning, Bottnen 
Åter till karta sladdning, kall   Åter till karta sladdning, kallsedet/Kolåsen
Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol  anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

 

 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus
 Kallsjön södra överfarten (Grundsviken)

40 cm tjock is, men ruskningen borttagen pga dåligt med snö ner till sjön från båda sidor

2022-04-13
 Kallsjön norra överfarten (Smedjeviken)

 OBS!

Denna överfart kommer inte att ruskas denna säsong, håller fortfarande inte tillräcklig tjocklek. Även vakar förekommer på denna överfart.

2022-03-10
 Juvuln (Bottenleden)
40 cm.  2022-01-22
 Kvarnsjön 25 cm.  2021-12-29 
 Rentjärnarna 28 cm. 2021-12-29    
 Utsulan 28 cm. 2021-12-29