SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras,  kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder. från skoteråkning över isen.

      Åter till fliken Leder / Ledstatus
Åter till karta sladdning, översikt   Åter till karta sladdning, Bottnen 
Åter till karta sladdning, kall   Åter till karta sladdning, kallsedet/Kolåsen
Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol  anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder  

 

 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus
 Kallsjön södra överfarten (Grundsviken)

Svag is, leden stängd!  

2021-04-01
 Kallsjön norra överfarten (Smedjeviken)

Svag is, leden
stängd!

2021-04-16 
 Juvuln (Bottenleden)
30 cm  2021-02-07
 Kvarnsjön 22-28 cm.  2021-01-07 
 Rentjärnarna 30 cm.  2021-01-07    
 Utsulan 35 cm. 2021-01-07