SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras,  kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.  Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

Åter till karta sladdning, översikt   Åter till fliken Leder / Ledstatus   
 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus
 Stor-Rensjön (östra leden)

 

0000-00-00
 Stor-Rensjön (västra leden) mot Skalstugeleden   0000-00-00