SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder rusk-markeras. När isläget förändras, kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Åter till karta sladdning, översikt   Åter till fliken Leder / Ledstatus   
Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol  anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen. 

 

 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus
 Stor-Rensjön (östra leden)

20-30 cm 

2021-02-03
 Stor-Rensjön (västra leden) mot Skalstugeleden 20-30 cm  2021-02-03