SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras,  kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

        Åter till fliken Leder / Ledstatus  
  Åter till karta sladdning Huså     Åter till karta sladdning, översikt    
 Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol  anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

 

 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus
Stor Rensjön, (8östra) leden  

2021-02-03

Stor Rensjön (västra leden) mot Skalstugan

  2021-02-03
 Äggsjön   2021-02-19
 Daltjärn   2021-05-02 
 Östra Kjolsjön   2021-02-08   
 Västra Kjolsjön   2021-02-08 
 Kallsjön, överfart södra (Grundsviken)

 

2021-04-01 
 Kallsjön norra överfart (Smedjeviken)

 

2021-04-16