SKOTERLEDER ÖVER ISAR INOM OMRÅDET HUSÅ. OM DET FÖRELIGGER ANLEDNING TILL SÄRSKILD INFO /  VARNINGAR FÖR OMRÅDET VISAS DENNA SYMBOL  TILL HÖGER OM VARNINGSSYMBOLEN, KLICKA DÅ PÅ DENNA SYMBOL FÖR MER INFO.


Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras, kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

        Åter till fliken Leder / Ledstatus  
  Åter till karta sladdning Huså     Åter till karta sladdning, översikt    
 Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol  anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

 

 
Vid särskild info/varningar inom ledområdet Huså Klicka på symbolen till höger om  när röd symbol visas 

 

Sjö Isläge Datum Ruskstatus
Stor Rensjön, (8östra) leden 60 cm. 

2022-03-31

Stor Rensjön (västra leden) mot Skalstugan

60 cm. 2022-03-31
 Äggsjön 50 cm  2022-01-25
 Daltjärn 50 cm >  2022-01-25 
 Östra Kjolsjön 50 cm > dubbelisar förekommer 2022-02-05   
 Västra Kjolsjön 40 cm > dubbelisar förekommer 2022-02-05 
 Kallsjön, överfart södra (Grundsviken)

40 cm tjock is, men ruskningen borttagen pga dåligt med snö ner till sjön från båda sidor

2022-04-13
 Kallsjön norra överfart (Smedjeviken)

 OBS!

Denna överfart kommer inte att ruskas denna säsong, håller fortfarande inte tillräcklig tjocklek.

Även vakar förekommer på denna överfart

2022-03-10 
 Gruvdammarna  55 cm + 2022-03-09