SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras,  kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder. Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol  anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

        Åter till fliken Leder / Ledstatus  
  Åter till karta sladdning Huså     Åter till karta sladdning, översikt    
 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus
Stor Rensjön, (8östra) leden  

0000-00-00

Stor Rensjön (västra leden) mot Skalstugan

  0000-00-00
 Äggsjön   0000-00-00
 Daltjärn   0000-00-00 
 Östra Kjolsjön   0000-00-00   
 Västra Kjolsjön   0000-00-00 
 Kallsjön, överfart södra (Grundsviken)   0000-00-00 
 Kallsjön norra överfart (Smedjeviken)

 

0000-00-00