SKOTERLEDER ÖVER ISAR INOM OMRÅDET Anjan Kallsedet - Kolåsen - Sulviken
OM DET FÖRELIGGER ANLEDNING TILL SÄRSKILD INFO /  VARNINGAR FÖR OMRÅDET VISAS DENNA SYMBOL  TILL HÖGER OM VARNINGSSYMBOLEN, KLICKA DÅ PÅ DENNA SYMBOL FÖR MER INFO.

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras,  kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

      Åter till fliken Leder / Ledstatus
Åter till karta sladdning, översikt   Åter till karta sladdning, Anjan
Åter till karta sladdning, Kallsedet - Kolåsen   Åter till karta sladdning, Bottnen
Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol  anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

 

 
Vid särskild info/varningar inom led-området Anjan-Kall-sedet-Kolåsen-Sulviken Klicka på symbolen till höger om  när röd symbol visas    
Sjö Isläge Datum Ruskstatus
Kallsjön norra överfart (Smedjeviken)

. OBS!

Denna överfart kommer ej att ruskas denna säsong, håller fortfarande inte tillräcklig tjocklek. Även vakar förekommer på denna överfart.

2022-03-10

 Anjan

 

2022-04-09
 Juvuln (Bottenleden) 40 cm.  2022-01-22
 Juvuln (Kallsedet-Kyrkstigen)    
 Äcklingen 70 cm  2022-03-31
 Stor-Rensjön (östra leden) 60 cm  2022-03-31
 Stor-Rensjön (västra leden) mot Skalstugeleden

 60 cm. 

2022-03-31