SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras,  kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder. Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol  anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

      Åter till fliken Leder / Ledstatus
Åter till karta sladdning, översikt   Åter till karta sladdning, Anjan
Åter till karta sladdning, Kallsedet - Kolåsen   Åter till karta sladdning, Bottnen
 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus
Kallsjön norra överfart (Smedjeviken)

 

0000-00-00

 Anjan

  0000-00-00
 Juveln   0000-00-00
 Äcklingen   0000-00-00 
 Stor-Rensjön (östra leden)   0000-00-00
 Stor-Rensjön (västra leden) mot Skalstugeleden   0000-00-00