SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras,  kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

      Åter till fliken Leder / Ledstatus
Åter till karta sladdning, översikt   Åter till karta sladdning, Anjan
Åter till karta sladdning, Kallsedet - Kolåsen   Åter till karta sladdning, Bottnen
Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol  anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

 

 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus
Kallsjön norra överfart (Smedjeviken)

2021-03-09

 Anjan

  2021-02-03
 Juvuln (Bottenleden)   2021-02-07
 Juvuln (Kallsedet-Kyrkstigen)    
 Äcklingen   2021-02-03 
 Stor-Rensjön (östra leden)   2021-02-03
 Stor-Rensjön (västra leden) mot Skalstugeleden   2021-02-03