SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras, kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Åter till karta sladdning, översikt      
Åter till karta sladdning, Järpen / Undersåker   Åter till fliken Leder / Ledstatus   
Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort,  symbol anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

 

 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus 
 Undersåker, Indalsälven, västra vid bron

 Överfarten nedanför bron i Undersåker, rekomenderas ej!

Ruskningen borttagen längs södra sidan älven i Undersåker

2021-03-26   
 Undersåker, Indalsälven östra överfart

Även östra överfarten är nu stängd!

Ruskningen borttagen längs södra sidan älven i Undersåker

2021-03-26    
 Gulsjön

Ruskmarkering borttagen!

2021-04-04 
 Järptjärn, Hissjön, Skaltjärn

Obs. Myren före Järptjärn, när man kommer från Nea linjen. är bäcken öppen och befintlig bro ligger djupt, så ta det lugnt...

2021-04-04    
 Järpen, Indalsälven, Tossön - Gulåviken 

Ruskmarkeringen borttagen. 

Det är även färdig kört, över Cubaån.

2021-03-28
 Helgesjön, överfart under kraftledningen

40 cm .

Efter ruskad led mot vindskyddet,

2021-04-05 
 Brattlandssjön 40 cm. 2021-03-05
 Såssjön 40 cm.  2021-03-05 
 Långtjärn 50-70 cm.  2021-03-27 
 Glån 50-70 cm.  2021-03-27 
 Oxögat 50-70cm. 2021-03-27