SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras, kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder. Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort,  symbol anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

Åter till karta sladdning, översikt      
Åter till karta sladdning, Järpen / Undersåker   Åter till fliken Leder / Ledstatus   
 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus 
 Undersåker, Indalsälven, västra vid bron   0000-00-00  
 Undersåker, Indalsälven östra överfart   0000-00-00   
 Glån      
 Järptjärn, Hissjön, Skaltjärn 20-25 cm.  2020-12-26    
 Järpen, Indalsälven, Tossön - Gulåviken 

20 cm. 

Avverkning pågår mellan Gulåviken - Glån. Se upp för plogade vägar och spår av skogsmaskiner

2021-01-18
 Helgesjön, överfart under kraftledningen 25-40 cm . 2021-01-10   
 Brattlandssjön 25-30 cm. 2021-01-06  
 Såssjön 25-30 cm.  2021-01-06