SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras, kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Åter till karta sladdning, översikt      
Åter till karta sladdning, Järpen / Undersåker   Åter till fliken Leder / Ledstatus   
Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort,  symbol anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

 

 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus 
 Undersåker, Indalsälven, västra vid bron

 

2021-03-26   
 Undersåker, Indalsälven östra överfart

 

2021-03-26    
 Gulsjön

 

2021-04-04 
 Järptjärn, Hissjön, Skaltjärn

 

2021-04-04    
 Järpen, Indalsälven, Tossön - Gulåviken 

 

2021-03-28
 Helgesjön, överfart under kraftledningen

 

2021-04-18 
 Brattlandssjön   2021-03-05
 Såssjön   2021-03-05 
 Långtjärn   2021-03-27 
 Glån   2021-03-27 
 Oxögat   2021-03-27