SKOTERLEDER ÖVER ISAR INOM OMRÅDET JÄRPEN UNDERSÅKER. OM DET FÖRELIGGER ANLEDNING TILL SÄRSKILD INFO /  VARNINGAR FÖR OMRÅDET VISAS DENNA SYMBOL  TILL HÖGER OM VARNINGSSYMBOLEN, KLICKA DÅ PÅ DENNA SYMBOL FÖR MER INFO


Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras, kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Åter till karta sladdning, översikt      
Åter till karta sladdning, Järpen / Undersåker   Åter till fliken Leder / Ledstatus   
Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort,  symbol anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

 

 
 Vid särskild info/varningar inom ledområdet Huså Klicka på symbolen till höger om  när röd symbol visas 
   
Sjö Isläge Datum Ruskstatus 
Undersåker, Indalsälven västra, 500 meter nedanför bron

Denna överfart är stängd för säsongen,

Öppet vatten!

2022-03-25   
Undersåker, Indalsälven östra överfart

 Denna överfart är stängd för säsongen,

2022-04-10   
 Gulsjön

---------

2022-03-29 
 Järptjärn, Hissjön, Skaltjärn

---------

2022-03-29    
 Järpen, Indalsälven, Tossön - Gulåviken 

---------

2022-03-28
 Helgesjön, överfart under kraftledningen

----------

2022-04-19
 Brattlandssjön ---------  2022-04-19
 Såssjön --------- 2022-04-20 
 Långtjärn --------- 2022-04-20 
 Glån  --------- 2022-04-20 
 Oxögat  --------- 2022-04-20