SKOTERLEDER ÖVER ISAR INOM OMRÅDET DUVED-ÅRE-FRÖÅ-RENFJÄLLET. OM DET FÖRELIGGER ANLEDNING TILL SÄRSKILD INFO /  VARNINGAR FÖR OMRÅDET VISAS DENNA SYMBOL  TILL HÖGER OM VARNINGSSYMBOLEN, KLICKA DÅ PÅ DENNA SYMBOL FÖR MER INFO.

 

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras, kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.  

Åter till karta sladdning, översikt   Åter till fliken Leder / Ledstatus
Åter till karta, Åre Duved   Åter till karta sladdning, Renfjället-Fröå
Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol  anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen. 

 

 
Vid särskild info/varningar inom ledområdet   Klicka på symbolen till höger om  när röd symbol visas     
 Sjö Isläge Datum Ruskstatus
 Åresjön

 --------

2022-04-19  

 Överfarten i SÅÅ

--------

2022-04-19
 Överfart Duved

--------

2022-04-19 
 Helgesjön, överfart till vindskyddet.

--------

2022-04-19  
 Helgesjön

--------

2022-04-19  
 Såsjön -------- 2022-04-19  
 Gruvdammarna -------- 2022-04-19