SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras,  kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.  

Åter till karta sladdning, översikt   Åter till fliken Leder / Ledstatus
Åter till karta, Åre Duved   Åter till karta sladdning, Renfjället-Fröå
Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol  anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen. 

 

 
 Sjö Isläge Datum Ruskstatus
 Åresjön

 

2021-03-31  

 Överfarten i SÅÅ   2021-03-31 
 Överfart Duved

 

2021-03-31 
 Helgesjön, överfart till vindskyddet.

 

2021-04-18  
 Såssjön   2021-04-18  
 Brattlandssjön   2021-04-18