SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras,  kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.  Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

Åter till karta sladdning, översikt   Åter till fliken Leder / Ledstatus
Åter till karta, Åre Duved   Åter till karta sladdning, Renfjället-Fröå
 
 Sjö Isläge Datum Ruskstatus
 Åresjön

20-30 cm.

2021-01-06  

 Överfarten i SÅÅ 18-25 cm. 2021-01-16 
 Överfart Duved

25 cm.

2021-01-11 
 Helgesjön

25-30 cm.

2021-01-06  
 Såssjön 25-30 cm.  2021-01-06  
  Brattlandssjön 25-30 cm.  2021-01-06