SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras, kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Åter till karta sladdning, översikt    Åter till fliken Leder / Ledstatus      
Åter till karta sladdning, Gevsjön   Åter till karta sladdning, Handöl/Enafors         
Åter till karta sladdning, Storlien   Åter till karta sladdning, Ånn      
Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol  anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen. 

 

 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus 
 Gevsjön

 

2021-05-08

 
 Norra Rensjön

         

2021-05-02   
 "Lillsjön/Mellansjön"

 

2021-05-02  
 Södra Rensjön

 

2021.05-02  
 Norder Gråsjön

          

2021-05-02  
 Harsjön

 

2021-05-02  
 Ånnsjön   2021-04-09  
 Kösjön, södra överfarten, mellan staliga & uppfarten mot Edsåsdalens ledområde.  
2021-04-09
 Enan      Ruskas ej!
 Handölan (Ingen led)   2021-01-02  Populärt stråk