SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras, kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder. Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen.

Åter till karta sladdning, översikt    Åter till fliken Leder / Ledstatus      
Åter till karta sladdning, Gevsjön   Åter till karta sladdning, Handöl/Enafors         
Åter till karta sladdning, Storlien   Åter till karta sladdning, Ånn      
 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus 
 Gevsjön

30 cm 

(En del blöta partier förekommer)

2021-01-03

 
 Norra Rensjön

            40-45 cm.

2021-01-02   
 "Lillsjön/Mellansjön"

32-34 cm.

2021-01-02  
 Södra Rensjön

  22-28 cm, 

2021.01-02  
 Norder Gråsjön

            35-40 cm.

2021-01-02  
 Harsjön

30 cm.   

2021-01-13  
 Ånnsjön            
0000-00-00  
 Enan  25 cm.  2021-01-02  Ruskas ej!
 Handölan (Ingen led) 35 cm  2021-01-02  Populärt stråk