SKOTERLEDER ÖVER ISAR

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras, kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Åter till karta sladdning, översikt    Åter till fliken Leder / Ledstatus      
Åter till karta sladdning, Gevsjön   Åter till karta sladdning, Handöl/Enafors         
Åter till karta sladdning, Storlien   Åter till karta sladdning, Ånn      
Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol  anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen. 

 

 
Sjö Isläge Datum Ruskstatus 
 Gevsjön

40-60 cm.

En del dubbelis förekommer, i övrigt torr & fin is.

2021-04-16

 
 Norra Rensjön

            40-70 cm.

Dubbelis förekommer 10-15 cm. Gäller även Södra Rensjön, och Norder Gråsjön.

2021-03-25   
 "Lillsjön/Mellansjön"

32-34 cm.

2021-01-02  
 Södra Rensjön

  40-70 cm, 

2021.03-25  
 Norder Gråsjön

            40-70 cm.

2021-03-25  
 Harsjön

50 cm.   

2021-02-25  
 Ånnsjön Öppet vatten söder om Årsön Förbifart möjlig, men ej markerad. 2021-04-09  
 Kösjön, södra överfarten, mellan staliga & uppfarten mot Edsåsdalens ledområde.  
2021-04-09
 Enan  25 cm.  2021-01-02  Ruskas ej!
 Handölan (Ingen led) 35 cm  2021-01-02  Populärt stråk