SKOTERLEDER ÖVER ISAR INOM OMRÅDET STORLIEN, ÅNN, GEVSJÖN, ENAFORS/HANDÖL. OM DET FÖRELIGGER ANLEDNING TILL SÄRSKILD INFO /  VARNINGAR FÖR OMRÅDET VISAS DENNA SYMBOL  TILL HÖGER OM VARNINGSSYMBOLEN, KLICKA DÅ PÅ DENNA SYMBOL FÖR MER INFO.

Istjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag provborras innan skoterleder ruskmarkeras. När isläget förändras, kan information uppdateras. Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Åter till karta sladdning, översikt    Åter till fliken Leder / Ledstatus      
Åter till karta sladdning, Gevsjön   Åter till karta sladdning, Handöl/Enafors         
Åter till karta sladdning, Storlien   Åter till karta sladdning, Ånn      
Ruskning av sjöar visas i kolumnen "Ruskstatus" med grön symbol  när ruskningen är utförd, röd symbol  innan det är utfört, och när den tas bort, gul symbol  anger att ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen. 

 

 
Vid särskild info/varningar inom ledområdet Storlien, Ånn, Gevsjön, Handöl/Enafors Klicka på symbolen till höger om  när röd symbol visas   
Sjö Isläge Datum Ruskstatus 
 Gevsjön

60-70 cm 
Ett nytt islaager ovanpå befintliga isen på ca 10 cm, något porösare än kärnisen, inget vatten på isen. 

2022-04-12

 
 Norra Rensjön

Ruskning borttagen, fortfarnde bra istjocklek, körning sker på egen risk, skoterförbud inträder den 1 maj inom regleringsområden

2022-04-20 

 
 "Lillsjön/Mellansjön"

Ruskning borttagen, fortfarnde bra istjocklek, körning sker på egen risk, skoterförbud inträder den 1 maj inom regleringsområden

2022-04-20  
 Södra Rensjön

Ruskning borttagen, fortfarnde bra istjocklek, körning sker på egen risk, skoterförbud inträder den 1 maj inom regleringsområden

2022-04-20  
 Norder Gråsjön

Ruskning borttagen, fortfarnde bra istjocklek, körning sker på egen risk, skoterförbud inträder den 1 maj inom regleringsområden

2022-04-20  
 Harsjön

Ruskning borttagen, fortfarnde bra istjocklek, körning sker på egen risk, skoterförbud inträder den 1 maj inom regleringsområden

2022-04-20  
 Ånnsjön

Ruskad med björkrusker,

(Tas ej bort)

2022-04-20  
 Kösjön, södra överfarten, mellan staliga & uppfarten mot Edsåsdalens ledområde.

Ruskad med björkrusker

(Tas ej bort)

2022-04-20

 
 Enan              -------- 0000-00-00   Ruskas ej!
 Handölan (Ingen led)              -------- 0000-00-00  Populärt stråk