Frågor och svar Här publiceras vanliga frågor och svar om skoteråkning på VÄSEKs betalleder.

 

Gäller svenskt förarbevis för snöskoter i Norge?
Transportstyrelsen i Sverige anser att förarbevis för snöskoter inte lyder under ES-reglerna. Det innebär att det är upp till norsk Polis att godkänna svenskt förarbevis vid snöskoterkörning i Norge. Statens Veivesen i Norge bekräftar att svenska förarbevis för snöskoter gäller i Norge. Det går emellertid inte att byta ett svenskt förarbevis för snöskoter till ett norskt körkort. .

Får jag köra skoter utanför skoterlederna?
Ja, men bara utanför förbudsområden.  Runda skoterskyltar betyder att det är förbjudet att köra utanför leden. Fyrkantiga skoterskyltar finns på lämpliga skoterleder,  där det ändå är säkrast att köra och stör minst.

Är det tillåtet att köra snöskoter i fjällen på leder som är avsedda för skidåkning?
Det finns inget allmänt förbud att köra skoter på leder i fjällen, men det kan finnas lokala förbud. Den som kör snöskoter har alltid väjningsplikt mot skidåkare. Det gäller även på skoterleder.

Varför måste jag betala ledavgifter?
Skoteråkning ingår inte i allemansrätten men underlättas av skoterleder. Skoterleder finansieras på olika sätt. Ledavgifter finansierar markupplåtelser, drift och underhåll av skoterleder.  Ju fler som betalar ledavgifter, desto bättre kan skoterlederna prepareras, skyltas och underhållas.

Vad händer om jag inte betalar ledavgiften?
Det är obligatoriskt att betala ledavgift på avgiftsbelagda skoterleder. När markägare medgivit rätt att ta betalt för skoteråkning på lederna kan utebliven betalning innebära  rättsliga åtgärder.

Kan jag få rabatt på ledavgiften, om jag bara åker skoter korta sträckor?
Nej, samma ledavgift gäller för alla. Ledavgiften kan betraktas som entrébiljett till ledområdet. Det innebär enbart rätt att nyttja skoterlederna  i valfri omfattning under giltighetstiden.

Varför är ledavgifter dyrare för besökare än kommuninvånare?
VÄSEK har ett ordinarie pris för säsongkort för nyttjande av skoterleder i Västjämtlands Snöskoterområde och ett lägre pris till kommuninvånare med kommunkort. Alla kan dock köpa säsongkort med förmånlig rabatt vid förköp fram till årsskiftet. Övriga ledavgifter är lika för alla. Kommunkort berättigar till rabatt hos flera företag i kommunen. De, som är folkbokförda i kommunen, kan ansöka om kommunkort på kommunens bibliotek.

Var skall jag placera skoterledkortet på skotern?
Skoterledkort som visar att ledavgift betalats, bör placeras på skoterns vindruta, så att det är väl synligt framifrån. Jmf  Vägtrafikregisterförordningen  om placering av skoterns registreringsskylt.

Vem får köra snöskoter i Sverige?
För att köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och antingen har ett förarbevis för snöskoter utfärdat efter 1/10 2009  eller körkort för bil eller traktor, utfärdat före 1/1 2000. För personer från EES-länder (EU samt Norge, Island och Liechtenstein) gäller att om de har behörighet att köra snöskoter i hemlandet får de också köra i Sverige.

Klicka här för att läsa mer om förarbevis.

Vad gäller för norska förare, som skall köra snöskoter i Sverige?
Om du har rätt att köra snöskoter i Norge, gäller det även i Sverige.

Var får jag köra snöskoter i Sverige?
Enligt Terrängkörningslagen får man köra snöskoter i Sverige om det är tillräckligt mycket snö i terrängen, så att man inte förstör marken eller växtligheten. Med terräng menas all mark utanför väg.

Hur fort får jag köra snöskoter?
Högsta hastigheten är 70 km/tim, men i vissa områden finns lägre hastighetsgränser. Vid passage över väg max 20 km/tim.

Får jag köra snöskoter på isar?
Ja, det är generellt tillåtet, men det kan finnas förbud i kommunens lokala trafikföreskrifter

 

Får man kör med ATV med bandsats på lederna?
I dagsläget finns inget förbud mot ATV med bandsats på skoterleder i VÄSEKs betalledsområde.

 

Tillbaka till startsidan