Aktuell information om ledområdet Ottsjö-Hållfjället-Trillevallen 

Vi eftersträvar att skoterlederna under säsongen skall vara lätta att följa och säkra för skoteråkning. Normal säsongstart i månadsskiftet januari-februari.

De mest trafikerade lederna sladdas en eller flera gånger varje vecka under säsongen. Leder med mindre trafik och på kalfjäll sladdas vid behov. Ledstatus uppdateras, när vi får information från entreprenörer och ledvärdar.

Skoteråkare kan göra inlägg om skoterleder på www.facebook.com/vasekskoterleder

 

 

Isläge på sjöar/vattendrag i området 

 

Åter till leder     

 

2018-04-18

Ruskmarkeringar över Ottsjön och Andsjön har tagits bort. Det milda vädret har påskyndat snösmältningen och gjort skoterleder svårframkomliga. Utanför skoterleder är det nästan bottenlöst och risk för fastkörning. 

 

2018-03-28

Nysladdad skoterled från Trillevallen till Edsåsen
Även nysladdad skoterled Trillevallen - Toppvallen - Andsjön - Ottsjö

 

2018-03-13

Nysladdat Ottsjö - Andsjön - Gulsjön - Svenstavallen - Djupsjön
Även nysladdat Andsjön - Toppvallen - Trillevallen

 

2018-02-24

Nysladdat idag på båda lederna mellan Ottsjö och Hållfjället samt till Ytterstvallen.

 

2018-02-16

Nu har skoterlederna över Gulsjön och Östra Skaltjärn ruskmarkerats. På sjöar är det säkrast att följa markerade leder. Utanför leder kan det vara vatten under snön med risk för fastkörning.

 

2018-02-10

Skoterleden har sladdats Ottsjö - Trillevallen - Toppvallen - Andsjön - Ottsjö

 

2018-02-09

Skoterleden över Ottsjön har ruskmarkerats. Kartan visar vägval i Ottsjö. 

 

2018-02-07

BÄTTRE SKOTERLED FRÅN TOPPVALLEN!
Vi har flyttat skoterleden mellan Toppvallen och Andsjön från ett trångt skogsparti till en ny skogsbilväg. Det blev bättre framkomlighet och lättare att sköta leden. Skogsbilvägen användes en kort period vid avverkning, som  har avslutats. Storslagen utsikt från skoterleden närmast Toppvallen. Stort tack till välvilliga markägare!

 

2018-01-17

Nysladdat från Ottsjö - Hållfjället - Ytterstavallen - Ottsjö.

 

2018-01-15

Sladdat på skoterleden omkring Andsjön

 

2018-01-13

Sladdat mellan Indalsälven - Ö Skaltjärn - Andsjön samt Trillevallen - Edsåsen

 

2018-01-12

Nysladdat Ottsjö - Hållfjället, mellan Ottsjö - Edsåsen samt avstickare till restaurang Ripan i Trillevallen

 

2018-01-04

Nysladdad skoterled Trillevallen - Edsåsen - Undersåker - Ö Skaltjärn - Andsjön

Sören Bergström

 

 

2018-01-02

Nysladdade skoterleder mellan Edsåsen - Trillevallsvägen och Vålådalsvägen - restaurang Ripan, Trillevallen

Sören Bergström

 

 

2017-12-29

 

NYSLADDAT I OTTSJÖ
Hållfjällsrundan eller båda skoterlederna från Ottsjö till Hållfjällets fjälstation sladdades idag.
/Sören

 

 

2017-11-28

 

Preparering

Leder grundprepareras när det har kommit tillräckligt med snö och isar över vattendrag känns säkra. Regelbunden sladdning kan inte garanteras före månadsskiftet januari-februari. Rapporter om aktuell ledstatus efter sladdning läggs då ut på denna sida.