INFORMATION OM AVGIFTSBELAGDA SKOTERLEDER

I VÄSTJÄMTLANDS SNÖSKOTEROMRÅDE

VÄSEK, ekonomisk förening, bildat 2006 

VÄSEK bildades av skoterklubbar för att samordna drift och underhåll av avgiftsbelagda skoterleder i västra delen av Åre kommun. F.n. är sju skoterklubbar medlemmar och det ingår 60 mil skoterleder i ett sammanhängande  betalledsområde. Lederna är skyltade "Avgiftsbelagd skoterled". Sladdning och underhåll av lederna utförs av entreprenörer och med frivilliga arbetsinsatser av skoterklubbar.

Markupplåtelser, drift och underhåll av skoterlederna samt tillhörande verksamhet finansieras genom försäljning av skoterledkort.

Ledavgifter är obligatoriska för alla som nyttjar skoterlederna. Skoterledkort på vindrutan visar att ledavgift betalats. Ledvärdar kan informera om skoterregler och närmaste återförsäljare av skoterledkort. Skoterledkort kan även köpas i webbutiken.
 

   

Skoterklubbarna består av skoteråkare och medlemmar som har lokala kunskaper om skoterlederna.
Kontaktuppgifter:                    = Utför förarbevis utbildning

Gevsjöns SSK      070-3292102  
Huså SSK    

 070-5909260

 
Järpen-Undersåker SSK       070-3785424  
Kallbygdens SSK    073-0516059
Storliens SSK    0047-95082195  
Ånnsjöns SSK      073-0834265  
Åredalens SSK    070-3169639  

 

Ledområde

VÄSEK eftersträvar att utöka ledområdet i första hand med befintliga skoterleder för att möjliggöra såväl korta som längre rundturer till utflyktsmål samt genomfartstrafik utan konflikter med markägarintressen och övrigt friluftsliv.

Obligatoriska ledavgifter

Ledavgifter är obligatoriska för alla, som brukar VÄSEKs skoterleder. Intäkterna går oavkortat för att driva verksamheten. Varje mil skoterled kostar ca 25000 kronor för markupplåtelser, drift och underhåll. Skötsel av skoterleder utförs av entreprenörer samt skoterklubbarnas medlemmar.

Markavtal

För att anlägga och underhålla skoterleder krävs markavtal. Markupplåtelse er-sätts ekonomiskt eller med skoterledkort. Många gamla avtal är utgångna eller muntliga med skoterklubbar. Alla avtal behöver förnyas. Det är ett omfattande arbete. VÄSEK behöver hjälp att hitta berörda markägare.  

Styrelse

Staffan Lindberg, Järpen Ordförande  070-560 54 96
Mats Engman, Ytterån Kassör 070-329 21 02
Torstein Rønning, Trondheim Ledamot  0047 950 821 95
Kjell Ericsson, Duved  Ledamot  070-310 24 14 
Stefan Wänseth, Storlien Ledamot 070-551 67 25
Leif Engblad, Storlien Suppleant 070-288 11 45

 

E-post: vasek@telia.com

Hemsida:www.vasek.se 

Bankgiro:5010-8240

Tillbaka till startsidan