Åter till leder   Tillbaka till startsidan 

ALLMÄN INFORMATION OM SKOTERLEDER

2015-03-22

Snöbrist har präglat årets vintersäsong. I VÄSEKs ledområde är det ändå bra snöförhållanden på kalfjäll och annan högre terräng. Fjällsjöar är torra och fina med 50 – 70 cm kärnis. Tänk på risken för svaga isar även vid utlopp, vikar och uddar på fjällsjöar. Det kan även förekomma oväntade hinder på tillräckligt tjocka isar.

I låg terräng, särskilt i den östra delen av betalledsområdet har våren kommit tidigt och det är oframkomliga skoterleder pga barmark. På Indalsälven och andra strömmande vatten i låg terräng är det helt öppet vatten på flera håll.

Här uppdaterar vi information om skoterleder med rapporter från ledvärdar och skoteråkare. Bidra gärna med synpunkter och information om skoterleder på www.facebook.com/vasekskoterleder. Klicka på respektive område för senaste nytt om ledstatus och isläget på lederna.  

 

2015-02-14

I det extremt varma vädret har vårfloden redan kommit på flera håll. Flera skoterleder är oframkomliga pga öppna vattendrag och vattendränkta myrar. Varning för svaga isar och tänk på att passage över sjöar och vattendrag alltid sker på egen risk!

 

2015-01-27

Skoterlederna är grundpreparerade och sladdas regelbundet. Sladdningsfrekvens kan variera. Vanligtvis sladdas lederna en gång per vecka, ibland oftare, ibland mer sällan. Behov av sladdning varierar beroende på terräng, trafikmängd och snöfall. Skoterleder med hög trafik sladdas oftare. Skoterleder på kalfjäll och sjöar sladdas mer sällan. 

Vi eftersträvar att hålla en jämn och godtagbar ledstandard hela säsongen. Några entreprenörer rapporterar regelbundet när leder har sladdats, andra mera sällan. Inkomna rapporter publiceras här snarast möjligt. 

Lämna gärna synpunkter på skoterlederna och annan information, som kan vara till glädje för andra skoteråkare i gästboken eller på www.facebook.com/vasekskoterleder