Västjämtlands snöskoterområde, VÄSEK, ekonomisk förening

Organisationsnummer 769615-1955

Åter till medlemssidan      Tillbaka till startsidan      Se stadgarna

Styrelse.

Staffan Lindberg, Järpen

Ordförande

070-560 54 96  staffan@fjallkonsult.se 

Mats Engman, Ytterån

Kassör

070-329 21 02

mats.engman@ytteran.se

Torstein Rønning, Trondheim

Ledamot

0047- 950 821 95

torsroe60@gmail.com

Bengt Edfalk

Sekreterare

070-267 97 22   bengt.edfalk@telia.com

Jan-Erik Lind

Ledamot

073-829 11 88 janeriklind@hotmail.com

Mikael Sundberg

Ledamot

070-201 37 33 mikael.sundberg@jgy.se

Lars Bernhardsson

Ledamot

070-253 65 95 lars.bernhardsson@hotmail.com

Leif Engblad, Storlien

Suppleant

070-288 11 45 storlienalpin@telia.com
         

Valberedning

       

 

   

Vakant

   

Vakant