Betala med mobilen!

 SMS-betalning

Endast 150 kronor för en dag

 

 

BETALA LEDAVGIFT FÖR EN DAG 150:- MED MOBILTELEFON!

…med svensk mobiltelefon

Skicka "vasek" och skoterns reg.nr "ABC123" till 72660 och ledkortet kommer i telefonen.

…med norsk mobiltelefon

Skicka "vasek" och skoterns reg.nr "ABC123" till 2210 och ledkortet kommer i telefonen.

BETALA PARKERING MED MOBILTELEFON!

...med svensk mobiltelefon

Skicka "park" till 72660 och kvittems kommmer i telefonen.

...med norsk mobiltelefon

Skicka "park" till 2210 och kvittem´ns kommer i telefonen.

 

 Tillbaka till startsidan