Följ skoterleder

 Visa hänsyn

 Köp skoterledkort

 

 Beställ tryckt version av ledkarta över Jämtland, och Västernorrland 

 

 

SOMMARJOBB PÅ SKOTERLEDER!

Upprustning av skoterleder pågår hela sommaren

Klicka på bilden nedan för att se fler bilder från pågående ledarbeten.

 

 

 

Webbutik

 

Köp med Swish

 

Köp med SMS

 

Återförsäljare

 

 

 

LEDVÄRDAR HJÄLPER TILL!

Frivilliga ledvärdar patrullerar leder, informerar skoteråkare och kontrollerar skoterledkort, som visar att ledavgift har betalats. Skoterledkort skall vara synligt på skotern och gäller som entrébiljett till 60 mil leder i Väst-
jämtlands Snöskoterområde. Avgiften finansierar drift och underhåll av skoterleder utan bidrag av allmänna medel. Det utförs många frivilliga arbetstimmar för att hålla skoter-lederna i bra skick.

Ju fler skoteråkare som betalar led-avgifter, desto bättre blir skoter-lederna! Det finns skoterledkort för
1 - 2 - 3 - 10 dagar eller hela säsongen. Klicka här för att komma till webbutiken.

 

 

 

KARTOR
Aktuella kartor över VÄSEKs skoterleder hittar du här.Skoterleder finns både inom och utom regleringsområden.
I regleringsområden är det skoterförbud utanför leder och lederna markeras med runda skoterledsskyltar.
Fyrkantiga skoterledsskyltar finns på övriga leder, där det inte är skoterförbud. Regleringsområden är markerade på kommunens skoterkarta, som du hittar här. Skoterleder och regleringsområden hittar du på Lantmäteriets fjällkartor. Se även www.skoterkarta.se 

 

 

 

 

 

Regleringsområde
I regleringsområden är det skoter-förbud utanför skoterleder. Lederna markeras med runda symbol-märken och vita reflexer. Även i övriga områden är det lämpligt att följa skoterleder,som har fyrkantiga skotersymboler och gula reflexer.

Säkrast att följa markerade skoterleder!

Respektera skoterförbud utanför leder i regleringsområden
Se upp för svag is och öppet vatten på sjöar, särskilt vid inlopp och utlopp. Var uppmärksam mot svaga snöbryggor över bäckar
Skoteråkning på barmark är förbjuden, även på skoterleder

Gilla oss på Facebook!

 

Nyheter!
Här publicerar vi regelbundet intressanta nyheter.

UPPRUSTAD SKOTERLED FRÅN ÅRESJÖN!

2019-08-29

Skoterleden har upprustats från Åresjön till Sååsjön på väg mot Fröå, Huså och Kall. Ett jobb för två man under ett par dagar. Murkna ledstolpar har ersatts med nya. Ledstolpar som växt in i buskage har flyttats. Sly har röjts bort i trånga passager. Med nya och fler ledmarkeringar är skoterleden lättare att följa och skoterturen blir tryggare och säkrare i vinter.

Nyhet

2019-04-27

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Påskmarknad i Handöl!

2019-04-17

Påsk på Skurdalsporten!

2019-04-17

Boka Långfredag i eran kalender!

2019-04-09

Klicka på bilden nedan för att läsa den i större format.

För skoteråkare, följ ansvisad skyltning från skoterleden.

Påskerbjudande hos Hotel Kallgården!

se öppettider mm.klicka här

2019-04-02

SNÖSKOTER GENOM ISEN PÅ ÅRESJÖN!

2019-03-29
En skoter gick genom Åresjöns is på fredag eftermiddag. Föraren kunde själv ta sig upp ur vattnet och är oskadd.
Skoterföraren hade tagit en genväg över det rödmarkerade området på Åresjöns is i Såå förbi avspärrningen, skyltad med ”Svag is”. Uppgifter att föraren följt skoterleden var felaktiga. På skoterleden håller isen 20 cm på tunnaste stället och är i övrigt mellan 30-40 cm.
Vi påminner att passage över isar alltid sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder. Ledstatus och isläget, klicka här

Isstatus!

2019-03-02

Under lördagen har vi kontrollerat istjockleken på frertaligt sjöar i Väst, överlag har tjockleken ökat med ca. 20 cm från förra mätningen, se hur isarna är för varje område klicka här

GPS-INFO OM LEDPREPARERING

2019-02-24

I vinter införs GPS-baserad dagsaktuell information om preparerade skoterleder. Skotrar och pistmaskiner i några områden har utrustats med GPS som registrerar sladdning. Andra områden kommer senare. Information överförs via GSM-nätet till en karta. Färgkoder visar när en skoterled har preparerats. Följ aktuell ledstatus på https://skoterspår.se/

OMDRAGEN LED i STORLIEN!

2019-02-24


Pga byggarbete har skoterleden till COOP Storlien dragits om. Följ skoterleden mot Storvallen ca 700 m till ny skoterled.

ARBETE PÅ KRAFT-LEDNING ANJAN – JUVULN – TORRÖN.

2019-02-23

I vinter utförs arbete på kraftledningen Anjan–Juvuln–Torrön. Kantträd kommer att huggas och underhåll bedrivas med skördare, skotare, skoter med manuell huggare samt underhåll på kraftledningen. Arbete pågår till och från under perioden februari – juni 2019.

Visste du att VÄSEKs skoterled går alldeles förbi Hotell Kallgården?

2019-02-18

Vi har öppet från kl 11 för lunch och fika. 

Du är välkommen till oss!

Ånnsjön!

2019-02-16

Den senaste tidens varmgrader har gjort att man bör tänka sig för innan man kör ut på Ånnsjön. Isen är säkert tjock nog längs många kända körstråk. MEN... det är 2-3 dm (lokalt kanske mer?) vatten och tjock issörja på isen. Undvik att köra på Ånnsjön om du inte har dubbad matta. Att dra kälke funkar nog inte alls...

RISKFYLLT SKOTERFÖRE!

2019-02-15


Vårvärme i luften, stormbyar och regnskurar har försämrat skoterföret. Snötäcket varierar kraftigt. Utanför skoterleder kan det vara bottenlöst. Rikligt med vatten under snön på isar. Stor risk för fastkörning. Åk inte skoter ensam! Följ uppkörda och preparerade skoterleder och undvik osäkra vattendrag. Följ aktuell ledstatus, klicka här

SKOTERLEDER ÖVER MARK OCH VATTEN.


2019-01-31

Ledområdet har blivit större. Nu ingår 70 mil skoterleder, därav 10 mil leder över vatten. Vi förbereder säsongen överallt. Skoterleder grund-prepareras och sladdas. Isar provborras och skoterleder över vatten ruskmarkeras, när isar är tillräckligt starka.
Följ ledstatus under fliken "Leder/ Ledstatus"

Varning!

2019-01-27

På lördagen brast isen på ÅNNSJÖN strax utanför Ånn. Två skotrar sjönk till botten. Inci- denten inträffade utanför området där skoterleden mot Kösjön kommer att ruskmar-keras, när isen blir till-räckligt stark.

Skoterleden över ÅRESJÖN mellan Såå och Renfjället är dragen i en stor båge. Nära Nealinjen är isen svagare pga strömmande vatten. Vi avråder från genvägar.

...

Skoterkörning över isar sker alltid på egen risk, men det är säkrast att följa ruskmarkerade skoterleder

Välkommen till Kallgården i Trettondagshelgen!

Sponsrad. 

2019-01-04

Njut av en trerätters meny på lördagkvällen och sov över i våra nya sköna Elite Exclusive sängar.
Paketpris 1 095 kr. Endast middag 475 kr.

Klicka här för mer info!

Nyår på Kallgården

2018-12-30

Klicka här för att läsa mer.

ÖPPETTID PÅ SKOTERLEDER!

2018-04-14

Under förutsättning att Läns-styrelsen ändrar tidigare beslut om skoterledernas öppettider enligt kommunens ansökan, kommer VÄSEKs skoterleder i regleringsområden att vara öppna till 1 maj. Klicka här för ytterligare information.

SAMARBETE OM GRÄNSLÖS SKOTERLED!

2018-04-10

 

Företrädare för svenska och norska myndigheter, mark-ägare, rennäring, turistnäring och ledhållare har träffats för utvärdering av första vintern med en norsk skoterled till riksgränsen vid Skurdalsporten.
En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda om det är möjligt att dra en skoterled över riks-gränsen närmare Storlien

SKOTERLED FLYTTAD I ULLÅDALEN!

2018-02-16

En ny skoterled har dragits norr om Ullådalen. Den går över öppna myrar med fjällutsikt istället för att följa en hårnåls-
kurva genom björk-skogen i närheten av Ullsjövallen.

BÄTTRE SKOTERLED FRÅN TOPPVALLEN!

2018-02-08

Vi har flyttat skoterleden mellan Toppvallen och Andsjön från ett trångt skogsparti till en ny skogsbilväg. Det blev bättre framkomlighet och lättare att sköta leden. Skogsbilvägen användes en kort period vid avverkning, som  har avslutats. Storslagen utsikt från skoter-leden närmast Toppvallen. Stort tack till välvilliga markägare!

Stängd skoterled nära Storlien!

2017-12-21

På markägarens initiativ har leden mellan Åhlénstugan och Skurdalsporten stängts för skotertrafik. Med en ny norsk skoterled mellan Teveldalen och Skurdalsporten befaras ökad skotertrafik på svensk sida i ett område, där det är problem med buskörning. Den norska leden är en återvändsgränd och upphör före riksgränsen. Meråker och Åre kommun diskuterar istället om det finns möjligheter för en framtida skoterled över riksgränsen närmare E14 och till Storlien.

OMVALD STYRELSE!

2017-12-04

VÄSEKs medlemmar är skoterklubbarna i Storlien, Ånn, Gevsjön, Åredalen, Järpen-Undersåker, Huså och Kall. Styrelsen valdes om vid föreningsstämma 30/11. Arbetsutskottet består av ordförande Staffan Lindberg, Järpen och kassör Mats Engman, Ytterån. Övriga ledamöter är Kjell Ericsson, Duved samt Torstein Rønning, Trondheim och Stefan Wänseth, Storlien. Suppleant är Leif Engblad, Storlien.
 
Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket informerade om Nationella Snöskoterrådets verksamhet,  föreskrifter om skyddshjälm, nyheter om Terrängkörningslagen och kommunala regleringsområden, en färsk enkät om skoter-åkning, skoterstatistik och andra intressanta snöskoter-frågor.

Nya regler för skoterhjälm!

2017-10-29

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om skyddshjälm, t.ex vid skoter-åkning och vilka undantag som finns från kraven att använda hjälm. Klicka här för att ta del av föreskrifterna

NY SKOTERLED
FRÖÅN - HUSÅ!


2017-10-22

En ny skoterled har dragits mellan Fröån och gruv-dammarna vid Bjelkes gruvor. Leden följer ett snösäkert stråk för trygg och säker skoter-åkning mellan Fröån och Huså

Ändring i terrängkörningslagen!

2017-10-07

Regeringen har utfärdat en lag om ändring i terrängkörnings-
lagen. Att köra i terrängen kan vara ett brott mot terrängskör-ningslagen. Om körningen görs utan markägarens tillstånd kan det enligt brottsbalken också vara fråga om olovlig körning med motorfordon på annans mark eller fråga om skade-
görelse. Lagändringen innebär att om gärningen medför ett strängare straff enligt brotts-
balken än enligt terrängkör-
ningslagen, ska det i första hand utdömas straff enligt brottsbalken för ”tagande av olovlig väg eller skadegörelse”.

DAGAVGIFT PÅ SMS!

2017-03-21

Den som missat att köpa skoterledkort före skoterturen kan återigen betala dagavgift med SMS från svensk och norsk mobiltelefon. Obs! nya telefon-nummer. Skoterledkort finns
hos återförsäljare eller klicka här för att köpa i webbutiken.

Skurdalsportens öppettider!

2017-02-20

BOKA ÅRETRUNTPLATS på fjällens pärla!

2016-11-28

Bra erbjudanden på aktiviteter året om i samarbete med Även-tyrligt i Åre!

www.arecamping.se

Klicka på bilden nedan för att se den i förstorat läge.

 

Ledupprustningar!

2016-10-22

Ett urval på bilder från höstens ledupprustningar, finns nu i bildgalleriet, klicka här för att se bilderna

SKOTERREGLERING ÅNN!

2016-06-11

Kommunen har utrett om det finns behov av utökad skoter-reglering omkring Ånn. Problem och klagomål med skoteråkning har minskat och flertalet mark-ägare vill inte att området reg-leras. Det finns även farhågor för negativa effekter, som brom
-sar utvecklingen av bygden. Reglering av hela området är i dagsläget inte aktuellt. Möjligen kan viss justering komma att ske av gränser till befintliga
regleringsområden. VÄSEK fortsätter i samarbete med Ånnsjöns SSK att upprusta och förbättra befintliga skoterleder.

Allt om Storlien!

2016-02-21

En guide i och omkring Storlien.
Klicka på bilden nedan för att se mer.

Reglering av skoter-trafik omkring Ånn!

2016-01-20

Åre kommun förbereder ett skoterregleringsområde omkring Ånn - Enafors - Handöl och efterfrågar synpunkter på skoterleder. Klicka här för att se nuvarande skoterleder på fjäll-kartan.
Information om kommunens planer finns på www.are.se.

Camp Ånn - Vallrun!

2016-01-04

På söndag den 3 jan blev vi helt klar med upprustning av skoter-leden till Vallrun, där den upp-hör. Här är det utsikt horisonten runt. Det är absolut värt ett besök.

Hjälmtvång för att köra snöskoter!

2015-12-21

Från 2016 är det krav på hjälm för att köra snöskoter och fyr-hjuling


Klicka här för mer info

Ledkortsförsäljning i Ånn!

2015-12-21

på Camp Ånn vardagar kl 9-17
Lunch serveras nästan varje dag från 1/1 2016.
Upprustad skoterled.

På en enda dag ändras barmark till vinterföre!

2015-11-17

Helitrans sponsrade transport av ledstolpar från Ånn för att underlätta upprustning av skoterleden mellan S Gråsjön och Harsjön. Idag sattes upp nya ledstolpar där det sakna-des. Innan det blir skoterföre på riktigt kompletteras stolparna med ledkryss.

 

Höstens arbete med skoterleder är snart avslutad!

2015-11-15

Idag riktade vi upp ledstolpar på Rävflon väster om Gevsjön. Stolpar lutade åt alla håll eller låg på marken. En och annan var avbruten. Andra hade nästan försvunnit i gräset under den första snön.

 

Broar underlättar framkomligheten!

2015-11-03

Just nu byter vi ut två gamla broar som inte längre är säkra för passage med skoter mellan Långtjärnen och Lill-Glån.

Skoterlederna omkring Huså blir bättre och bättre!

2015-11-01

Vi har satt upp nya stolpar, nya ledkryss, och nya skyltar samt röjt bort hinder. t.ex vindfällen. Idag rustade vi 9 km skoter-leder. Vi hann till Fallbäcken, där det tog stopp pga mörker och sank mark. Vägövergångar skyltas extra tydligt för att undvika över-raskande möten med passerande bilar. Upprustade leder har markerats med blått på kartan.

 

Ny led Stor Rensjön-Häggsjön!

2015-10-21

Skoterleden Häggsjön - Stor-Rensjön är klar och ansluter till Stor-Rensjön knappt 1 km öster om Rensjönäset. Det blir en naturlig utfartsled från Häggsjön. Vid Stor-Rensjön finns anslutning till skoterleder till Huså, Anjan och Medstugan. Den nya leden ingår i VÄSEKs ledområde.

Klicka på kartbilden nedan för att se fler bilder.

Snart vintersäsong i Ånn!

2015-10-15

Upprustade led till N Gråsjön från Kvarnbäcken (Klocka). Gamla ledstolpar hade ramlat omkull och låg gömda under gräs och mossa. På flera håll fattades ledstolpar.

Klicka på kartbilden nedan för att se fler bilder. 

BOKA ÅRETRUNTPLATS på fjällens pärla!

2015-09-23

Bra erbjudanden på aktiviteter året om i samarbete med Även-tyrligt i Åre!

www.arecamping.se

Klicka på bilden nedan för att se den i förstorat läge.

Ny skoterled i Kolåsen!

2015-08-29

I gamla tider var kyrkstigen en del av resvägen till Kolåsen. Då ingick båtskjuts över sjöarna och vandring på kyrkstigen.
Nu är den kulturhistoriskt intressanta kyrkstigen mellan Juveln - Äcklingen upprustad och markerad som skoterled till Kolåsen och ingår i VÄSEKs betalledsområde.

 

  

 

Ledupprustningen
fortsätter av leden Kolåsen-Överäng.

2015-08-17

Öster om Bergtjärnvägen har den varit oframkomlig över ett hygge i flera år. Nu har leden ny sträckning upp mot Berg-tjärnhöjden. Röjning pågår för att bredda skoterleden ner till Torrön och överfarten mot Överäng.

Nya broar i Kall!

2015-08-04

Broar över bäckar underlättar framkomligheten på skoter-leder. Nu har vi byggt en ny bro på leden mot Anjan vid Gråsjön i västra Kall. Kontakta gärna VÄSEK om det behövs broar över andra bäckar!

Klicka här för att se fler bilder från senaste tidens ledupprustning.

Nu upprustas skoterleder!

2015-07-31

Ledmarkeringar riktas upp och kompletteras med nya. Hinder röjs bort. Broar repareras och det byggs även nya. Ledkryss byts ut och vägvisning för-bättras. Vi tar gärna emot tips på åtgärder som kan under-lätta framkomligheten på skoterleder i vinter.

Årsstämma!

2015-06-03

VÄSEK har haft årsstämma och valt styrelse för 2015:
Ordförande Staffan Lindberg samt övriga ledamöter Mats Engman, Torstein Rønning, Kjell Ericsson och Stefan Wänseth, suppleant Leif Engblad

Ledupprustning Medstugan!

2015-04-25

På vinterleden Medstugan - Stor-Rensjön pågår arbete med uppsättning av nya ledkryss, samt reflexer och informations-skyltar för skoteråkare. Klicka här för flera bilder.

Ledupprustning Skalstugan!

 

2015-04-22

Den här veckan har skoter-
leden Skalstugan - Stor-Rensjön rustats upp. Efter 33 år
var det dags för nya ledkryss.

Klicka här för fler bilder.

 

Informationsmöte i Kolåsen!

 

2015-04-06

På påskdagen var VÄSEK in-bjuden till årsmöte i Kolåsens Vägförening. Mats och Staffan informerade om skoteråkning på betalleder, upprustning, drift och underhåll av skoterleder, skoterregler samt samarbetet med markägare, näringsidkare och entreprenörer i området.

Skoterledkort
i Ånn!

2015-04-01

Camp Ånn säljer skoterledkort och fiskekort. Mat och service av hög kvalitet till rimligt pris.
Frukost kl 7-8, lunch 12-13, middag 17-18.
Se även www.campann.se. 

Skoterleder inför påsk!

2015-03-26

Nysnö har bidragit till bättre skoterleder, men det är fort-farande snöbrist i låg terräng och i de östra delarna av led-området. Isläget på sjöar kont-rolleras inför påsk och redovisas under fliken "Leder/Ledstatus". Ledmarkeringar och skyltning kompletteras och farliga hinder markeras. Se några bilder från pågående arbete. Klicka här

Isvarning Stor-Rensjön!

2015-03-22

På skoterleden mellan Botten-viken - Slåttviken har uppstått en svårupptäckt isvall med uppstickande isflak och krossad is. Sänk hastigheten! Svag is utanför leden i Bottenviken

 

Bästa skoterföret i vinter!

2015-03-15

Skoterlederna kan knappast bli bättre. Massor av skoteråkare njuter av strålande solsken, gnistrande snö, lättåkta skoter-
leder och bra fiske. De flesta uppskattar välskötta leder och uppvisar giltiga skoterledkort vid VÄSEKs ledkortskontroller.
Se fler bilder från säsongen 2015, klicka här

Öppet vatten på Åresjön!

2015-03-13

Vårisar är förrädiska. På flera håll med strömmande vatten har isar försvagats eller smält bort helt och hållet. Ruskmar-
keringen över Åresjöns östra del har tagits bort pga svag
is. Öppet vatten öster om den tidigare markerade överfarten.
Rapportera gärna om framkom-
ligheten på skoterleder på vår
facebooksida. Klicka här för
ledstatus!

Bra skoterleder!

2015-03-05

Snön kom tillbaka och bidrog till bättre skoterföre. Var uppmärk-
sam på halkrisken på isar, som har gömts under snön. I låg, solbelyst terräng och östra delen av ledområdet är det fort-
farande snöbrist och oframkom-
liga leder. Rapportera gärna om dagsläget på vår facebooksida. Klicka här för ledstatus!

Gemensam skoterled!

2015-02-27

Hållfjällets turiststation är ett populärt utflyktsmål. Skoter-åkare från Edsåsdalen har tidigare behövt betala två ledavgifter för att åka hit.
För att undvika skoteråkning utanför leder har VÄSEK och Edsåsdalens SSK kommit överens om en gemensam skoterled från Stor-Offsjön till Hållfjällets turiststation.

 

Vi efterlyser information från skoteråkare!

2015-02-16

Under fliken Leder/Ledstatus publiceras information om sladdade skoterleder. Vi vill även ha skoteråkarnas syn-
punkter om lederna. Klicka här
för att skriva i gästboken eller här för komma till VÄSEKs facebooksida.

Oframkomliga skoter-
leder!

2015-02-11

I det extremt varma vädret har vårfloden redan kommit på flera håll. Flera skoterleder är ofram-
komliga pga öppna vattendrag och vattendränkta myrar.
Varning för svaga isar och tänk på att passage över sjöar och vattendrag alltid sker på egen risk!

Samarbete med Edsåsdalen!

2015-02-05

I vinter är Edsåsdalens skoter-
ledkort giltiga på VÄSEKs skoterled från Stor-Offsjön till Hållfjällets Turiststation. Vi hoppas att fler skoteråkare skall nyttja möjligheten att utan extra kostnad välja skoterleden istället för att göra egna spår.

Skidstugan i Järpen!

2015-02-03

Fikaförsäljning kl 11-14 varje söndag i februari – mars Avgiftsbelagd skoter led. Köp skoterledkort på Motor-City, OKQ8 eller Shell i Järpen

Skotercafé i Kallrör!

2015-02-02

Kallrörs Gästhem har öppet kl 11-15 alla lördagar i mars.
Välj bland enklare rätter, smörgåsar och söta bakverk
Grupper kan förboka, tel. 0730-510508 Skyltning från skoter-leden, Se mer om Kallrörs gästhem på facebook, klicka på symbolen

Servering i Kolåsen
varje lördag 12-15

2015-01-31

Öppet för lunch och fika kl 12-15 varje lördag i februari - mars. Ingen förbokning. Klicka här för att komma till hem-
sidan, eller på symbolen för facebook för mer info!

Alla skoterleder är öppna!

2015-01-31

Skoterlederna är grundpre-
parerade och de flesta sladdas regelbundet. Tänk på att det kan förekomma hinder pga lite snö. I regleringsområden och där det är snöbrist är skoter-
åkning inte tillåten. Skriv gärna om snöskoterturen i gästboken eller på www.facebook.com/vasekskoterleder.

Ej framkomliga skoterleder!

2015-01-30

Brist på snö i västra Jämtland gör att vissa statliga skoterleder inom regleringsområde Sylarna-Helags-Oviksfjällen ännu inte är framkomliga för snöskotertrafik. Klicka här för mer information.

Servering i Kolåsen!

2015-01-27

Lördag 31/1 öppet kl 12 - 16 för lunch och fika i restaurangen på
Kolåsens Fjällhotell

klicka på kartikonen för att se ledkarta över området

________________________

Uppdaterade fjällkartor!

2015-01-09

Nu finns nya uppdaterade Fjäll-
kartor från Lantmäteriet. De är märkta "November 2014". VÄSEKs skoterleder är tydligt markerade på fjällkarta Z51 och Z52 i skala 1:50 000 samt Fjällkarta Z6 och Z7 i skala 1:100 000. Åk inte ut på fjället utan en färsk karta!

Skoterleder grundprepareras!

2014-12-28

Klicka här för att läsa mer om ledstatusen.

Nya broar vid Fröån!

2014-12-15

Vid Fröå Gruva har byggts nya broar på skoterleden över Konstbäcken och Fröån. En ny chikan dämpar farten där leden korsar skidspåret från Björnen. Lars Persson och Sören Berg-
ström gjorde jobbet. Klicka på bilderna för större bild.

 

 

Förarbevisutbildning!

2014-12-14

Klicka på bilden nedan för att se vilka möjligheter till förarbevis utbildning som just nu erbjuds.

 

Skoterled över Hästskotjärn!

2014-12-10

Flera skoterleder i Kallbygden förbättras. Nya informations-
tavlor sätts upp på naturliga rastplatser. På bilden samråder Karl-Erik i Botten och Mats om skyltning på skoterleden vid Hästskotjärn. Här finns några av landets tydligaste hällmål-
ningar, utförda på en klippa som stupar ner i vattnet.

 

 

Skotermöte i Verdal!

2014-12-03

Skoterfrågor är aktuella i Norge. Förra veckan föreslog regeringen till Stortinget att kommuner själva får planera och besluta om skoterleder. Klicka här för att ta del av förslaget. Det öppnar möjlig-
heter för lokala önskemål om gränsöverskridande skoterleder.

 

På inbjudan av Verdal skoter-
klubb träffade vi idag Verdal kommun och informerade om svenska skoterregler och vårt arbete med skoterleder, nytt-
janderättsavtal och ledavgifter.

Upprustade leder i Ånn!

2014-11-30

I Ånn var det arbetsdag den 29 nov. Ett 25-tal medlemmar i Ånnsjöns SSK röjde bort träd och förbättrade ledmarkeringar i samarbete med VÄSEK. När arbetet var klart bjöd skoter-
klubben på  hamburgare och dryck.

 

Skoterparkering i Åre!

2014-11-28

Nu satsar Åre Camping på skotergäster. Här finns uppställningsplatser,
skoterparkering, anslutning till skoterleder och försäljning av skoterledkort
Klicka här för mer information!

Vilseledande snödjup i Husådalen!

2014-11-28

På bottenlösa myrar kan ledstolpar sjunka sakta och omärkligt. Efter några år sýns bara ledkryssen ovanför snön. Bilder visar en vanlig 3 m ledstolpe som har sjunkit 2 m under markytan. Nu är led-
stolparna i Husådalen uppdragna och återuppsatta. Ledkryssen visar vägen, även om det blir mycket snö. 

 

Bättre led i Husådalen!

2014-11-23

På flera håll är det vinter, men det pågår fortfarande bar-
marksarbete på VÄSEKs skoterleder. Sista dagarna i november förbättras skoter-
leden mellan Daltjärnen - Huså. Gamla stolpar dras upp ur bottenlösa myrar, där några stolpar har sjunkit nästan 2 meter. Se bild! Nya ledstolpar sätts upp med skotersymboler som visar att leden går växel-
vis inom och utom reglerings-
område.

  

Skoterled Kallrör!

2014-11-23

Förbättring pågår av skoterleden ovanför Kallrör.
En ny skoterledsbro har byggts vid Kvarntjärn av medlemmar i Kallbygdens SSK.

 

 

Ny skoterled!

2014-11-20

En ny skoterled har under onsdagen färdigställts mellan Björnen och Fröåleden.

Borttagen skoterled!

2014-11-19

Gamla skoterleden Orrnäset - Erikmyren och tillfälliga omdragning norr om Helgesjön är borttagen. Många ledstolpar var nedisade, fastfrusna och gömdes av rimfrost. Det blev ett stort lass, som nu kan återanvändas på annat håll.
 

Skoterleder i Ånn!

2014-11-17

I strålande höstväder har vi i samarbete med Ånnsjöns SSK förbättrat skoterleder omkring Ånn. Det har bl.a. anlagts en ny skoterled söder om Vallrun mellan leden till Timmerkojan och den s.k. FBU-leden.

 

 

 

Bråda tider!
Vintern står för dörren.

2014-11-05

Upprustning av skoterleder pågår praktiskt taget dagligen fram till säsongstart. Nya ledkryss, nya ledstolpar, nya skotersymboler och påminnelse om skyldighet att betala ledavgifter gör det lättare för skoteråkare att följa leder och känna till betalningsvillkoren. Just nu rustas skoterleder mellan Fröån - Järpen. På bilderna är det Mats Engman som spikar ledkryss och Staffan Lindberg som röjer skoterleden.

 

Många skoterleder har rustats upp i höst.

2014-10-30

Bra skyltning underlättar
för skoteråkare att hitta rätt väg. Nya informationstavlor har satts upp med skoter-kartor, skoterregler och allmänna villkor för VÄSEKs betalleder. På bilden anslår Mats Engman en tavla med snöskoterinformation vid en skoterled nära Fröå Gruva.
Klicka här för att ta del av innehållet.

 

Upprustade skoterleder!

2014-10-04

Här pågår upprustning av skoterleden mellan Anjan - Kallsedet. Några skoterleder har förbättrats till vinter säsongen.
Ledstolpar har riktats upp eller bytts ut. Ledkryss har förnyats, skyltning och vägvisning setts över.
Klicka bilden nedan för fler bilder.